Aktywna młodzież – aktywna gmina

Aktywna młodzież - aktywna gmina

Projekt „Aktywna młodzież - aktywna gmina” realizowany jest w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje powiat Łukowski województwa lubelskiego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2010 – 31.12.2010.

Celem projektu jest pomoc młodzieży uczącej się w ostatniej klasie gimnazjum w dopasowaniu ścieżki edukacyjnej do preferencji i umiejętności oraz zwiększenie ich motywacji do kształcenia się w celu zminimalizowania problemu niskiego wykształcenia  i życia, a co za tym idzie ubóstwa i marginalizacji społecznej na wsi.

Biuro projektu:

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Lublinie
ul. Ireny Kosmowskiej 1B/4L
tel. 81 740 34 13

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.