Asystent osoby niepełnosprawnej

Tytuł zawodowy:

Asystent osoby niepełnosprawnej

Cykl kształcenia: 1 rok — 2 semestry

Tryb nauki: zaoczny

Lubisz pomagać innym? Czerpiesz satysfakcję z pracy z osobami niepełnosprawnymi? Jesteś wrażliwy na ludzką krzywdę? Zostań asystentem osoby niepełnosprawnej! Nauczymy Cię, jak rehabilitować osoby niepełnosprawne fizycznie i/lub umysłowo. Pokażemy Ci, jak je pielęgnować, jak organizować im czas wolny, jak efektywnie uczyć samodzielności. Dowiesz się, co można zrobić, by likwidować wszelkie bariery (między innymi: społeczne, psychologiczne, architektoniczne) w ich życiu. Nasi specjaliści pokażą Ci, jak aktywizować osoby niepełnosprawne i ich otoczenie, by pomoc i rehabilitacja były jak najefektywniejsze. Nauczymy Cię także rozmawiać i współpracować z mediami oraz instytucjami kulturalnymi w zakresie organizowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Perspektywy zatrudnienia:

Ukończenie tego kierunku pozwoli Ci na zdobycie kwalifikacji odpowiednich, by rozpocząć pracę w domu opieki dla osób niepełnosprawnych, w fundacjach i stowarzyszeniach, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych. Praca czeka na Ciebie również w ośrodkach kulturalnych oferujących usługi osobom niepełnosprawnym, a także w przedszkolach integracyjnych. Możesz też założyć własną działalność.