Autorskie warsztaty dla nauczycieli

Zapraszamy Nauczycieli do wzięcia udziału w autorskich warsztatach - szkoleniach:

Dr Małgorzata Sitarczyk – adiunkt Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI

 • ISTOTA I PRZEBIEG UZALEŻNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY OD MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH – 6 h, 
 • ISTOTA, GENEZA I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH GIMNAZJALISTÓW – 6 h,  
 • MOTYWACJA SZKOLNA I SPOSOBY JEJ KSZTAŁTOWANIA – 6 h, 
 • OD NIEKONSEKENCJI DO RYGORYZMU CZYLI O ISTOCIE BŁĘDÓW WYCHOWAWCZYCH DOROSŁYCH – 6 h

mgr Beata Rafalska- Plak – Zastępca Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej TWP

 • TRENING INTERPERSONALNY DLA NAUCZYCIELI   - 5 dni po 6 h, grupy 10 - os., 
 • ROZWÓJ I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU W ZAWODZIE NAUCZYCIELA – 6h, 
 • AUTORYTET, SPRAWOWANIE WŁADZY W KONTEKŚCIE PRACY Z KALSĄ I WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – 6 h, 
 • LEKCJE WYCHOWAWCZE- JAK PRACOWAĆ Z GRUPĄ W KONTEKŚCIE ROZWOJU OSOBOWOŚCIOWEGO UCZNIA – 12 h

Dr Małgorzata Samujło – adiunkt UMCS Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • EMISJA GŁOSU – 10 h, 
 • MEMOTECHNIKI W NAUCZANIU – 6h

Dr Beata Głodzik – adiunkt Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

 • JAK WSPIERAĆ UCZNIÓW W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI – 6h ,

 – klasy 1-3

- klasy 4-6

- gimnazjum

 • EDUKACYJNE KONSEKWENCJE ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – 6 h, 
 • JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U UCZNIÓW – 6h, 

PODSTAWY EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA – 6h, 

Koszt uczestnictwa: grupa 10 osobowa – 12 zł/h od osoby

Grupy 10-15 osób – 10 zł/h od osoby  

 W przypadku zebrania się grupy z danego terenu (powiatu , gminy)

istnieje  możliwość realizacji zajęć w powiecie, gminie. Koszt uczestnictwa  wzrasta o 20 %

Informacje i zapisy:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TWP w Lublinie

ul. Ireny Kosmowskiej 1A /72, 20-815 Lublin

tel/fax. 81 756-90-58 

www.twp.lublin.pl   

e-mail: twp@twp.pl