Certyfikowany doradca

Certyfikowany doradca

Zapraszamy do udziału w projekcie "Certyfikowany doradca ds. funduszy unijnych - szkolenia dla osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub podwyższenie posiadanych kwalifikacji i umiejętności".

Czas trwania projektu: 17 sierpnia 2009 do 16. czerwca 2010 r.

Projekt ma na celu podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i  kwalifikacji zawodowych w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych przez 100 osób zatrudnionych na terenie woj. lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów wiejskich tj. gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło
  • posiadające minimum średnie wykształcenie
  • osoby zamieszkałe na terenie woj. lubleskiego w szczególności z terenów wiejskich tj. gmin wiejskich, miejsko - wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.

Liczba osób zatrudnionych w jednym miejscu pracy nie może przekraczać 20%  uczestników projektu.

Kursy odbędą się w:

  • Łukowie ,  Zespół Szkół nr 3, ul. Międzyrzecka 70, tel. 025 798 06 03, 025 798 62 20
  • Opolu Lubelskim, Zespole Szkół nr 1, ul. Szkolna 5, tel. 081 827 23 22
  • Rykach Zespole Szkół Zawodowych nr 1  ul. Żytnia 5, tel. 081 865 12 97
  • Tomaszowie Lubelskim Zespole Szkół nr 4, ul. Żwirki i Wigury 7, tel. 084 665 90 15

Szczegółowe informacje TWP OR w Lublinie pod nr tel. 081 756 90 58.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.