Definiowanie nowatorstwa pedagogicznego – nowatorskie rozwiązania organizacyjne i programowe w szkołach”

TWP OR w Lublinie serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół województwa lubelskiego na szkolenie (40 godz. dydaktycznych): „Definiowanie nowatorstwa pedagogicznego – nowatorskie rozwiązania organizacyjne i programowe w szkołach.”
 
Tematy szkolenia:
 
1. Innowacje jako instrument zmian i postępu.
2. Podstawy prawne innowacyjności w szkole.
3. Twórcze myślenie a innowacyjność pedagogiczna nauczycieli. 
4. Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej. Planowanie innowacji pedagogicznej i organizacyjnej.
5. Nadzór dyrektora nad nowatorstwem pedagogicznym.
  
Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 - 15.30 (terminy na karcie zgłoszeniowej).
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnik ponosi tylko koszty dojazdu.
Przyjmujemy zgłoszenia maksymalnie 5 osób z placówki. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
 
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać faksem, mailem (skan) lub pocztą tel./fax 81 756-90-58,
e-mail: lublin@twplublin.pl

Lista plików