Dla absolwenta Szkół Medycznych TWP

TWP OR w Lublinie oferuje pracę dla technika masażysty, który ukończył Policelane Szkoły Medyczne TWP. Osoba ta odpowiedzlna będzie za utworzenie pracowni masażu. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:  lublin@twplublin.pl do 31 sierpnia 2015 r.