Działania szkoły wspierające rozwój dziecka młodszego, rozpoczynającego nowy etap edukacyjny”

TWP OR w Lublinie serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli klas IV szkoły podstawowej województwa lubelskiego na dwudniową konferencję (12 godz. dydaktycznych): „Działania szkoły wspierające rozwój dziecka młodszego, rozpoczynającego nowy etap edukacyjny”.
 
Tematy konferencji:
 
1. Jak rozwija się 9 – 10 latek?.
2. Metody nauczania wspierające proces uczenia się i rozwoju ucznia.
3. Rola nauczyciela wspierającego rozwój ucznia. 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
5. Współpracy szkoły z rodzicami w działaniach wspierających rozwój dziecka młodszego rozpoczynającego II etap edukacji.
 
Organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych. Uczestnik konferencji finansuje jedynie koszty dojazdu.
 
Przyjmujemy zgłoszenia maksymalnie 5 osób z placówki. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Terminy konferencji (do wyboru): 14-15.11.2014 r. lub 21-22.11.2014 r.
 
Rejestracja uczestników konferencji w piątek od godz. 13.00, obiad: od 13.30 do 14.15, rozpoczęcie zajęć od godz. 14.30.  Zakończenie konferencji w sobotę o godz. 15.15.  
 
 
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać faksem, mailem (skan) lub pocztą tel./fax 81 756-90-58,
e-mail: lublin@twplublin.pl

Lista plików