Działania wspierające rozwój dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”

TWP OR w Lublinie serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej województwa lubelskiego na dwudniową konferencję (12 godz. dydaktycznych): „Działania wspierające rozwój dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”
 
Tematy konferencji:
 
1. Rozwój dziecka rozpoczynającego naukę w szkole.
2. Komunikacja oraz zachęcanie do nauki i współpracy.
3. Wspieranie twórczego rozwoju dziecka. 
4. Dyscyplina i pokonywanie trudności organizacyjnych w klasie.
 
Organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych. Uczestnik konferencji finansuje jedynie koszty dojazdu.
 
Przyjmujemy zgłoszenia maksymalnie 5 osób z placówki. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy konferencji (do wyboru): 24-25.10.2014 r. lub 07-08.11.2014 r.
 
Rejestracja uczestników konferencji w piątek od godz. 13.00, obiad: od 13.30 do 14.15, rozpoczęcie zajęć od godz. 14.30.  Zakończenie konferencji w sobotę o godz. 15.15.  
 
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać faksem, mailem (skan) lub pocztą tel./fax 81 756-90-58,
e-mail: lublin@twplublin.pl

Lista plików