Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Projekt „Edukacja dla bezpieczeństwa” realizowany jest we współpracy z Puławską Szkołą Wyższą, Symfonią Consulting Sp. z o.o  i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od dnia 1 stycznia 2011 r. rozpoczynamy zapisy na bezpłatne trzy-semestralne studia podyplomowe, realizowane w systemie zaocznym dla 60 nauczycieli z województwa lubelskiego.

Rozpoczęcie studiów przewidziano na 1 marca 2011 roku. Będą się one odbywały w Puławach oraz w Krasnymstawie (2 grupy po 30 osób). Dla uczestników przewidziano materiały dydaktyczne, wyżywienie oraz zwroty kosztów dojazdu.

Więcej informacji na stronie internetowej www.twp.lublin.pl oraz w biurze projektu TWP OR w Lublinie ul. 3 Maja 12/2A, 20-078 Lublin, tel 81 756 90 59.

W ramach projektu uruchomione zostaną 2 grupy 30-osobowe.. Na program studiów składać się będzie 350godz. dydaktycznych, które rozłożone zostaną na 3 semestry (03-06.2011; 09.2011-01.2012; 03-06.2012) -łącznie 22 zjazdy/gr. Każdy zjazd obejmował będzie do 16 godz. dyd. UP będą mieli zapewniony catering, materiały szkoleniowe. Zajęcia odbywać się będą w Puławach oraz Krasnymstawie. Dodatkowo dla osób dojeżdżających przewidziano zwrot kosztów dojazdu.

Program studiów:

 1. Podstawa prawna edukacji
 2. System obronności Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej
 4. Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
 6. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu
 7. Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki
 8. Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
 9. Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie
 10. Zagrożenia występujące podczas wojny
 11. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 12. Bezpieczeństwo placówki oświatowej
 13. Prawo humanitarne i ochrona dóbr kultury przed szczególnymi zagrożeniami
 14. Dydaktyka i metodyka Edukacji dla bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje na stronie projektu: www.edukacja-dla-bezpieczenstwa.pl

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.