Edukacja dla bezpieczeństwa

Adresaci:

nauczyciele, pracujący w szkołach i placówkach oświatowych, pragnący zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" oraz pracownicy administracji publicznej i samorządowej.

 

Cel:

przygotowanie słuchacza do realizacji zadań w zakresie problematyki bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego, bezpieczeństwa państwa oraz różnego typu zagrożeń: cywilizacyjnych, ekologicznych, spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz terroryzmem, wynikających z patologii społecznych.

 

Kwalifikacje:

do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w szkołach oraz do pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną w administracji publicznej i samorządowej.

 

Czas trwania: 3 semestry (350 godz.)

W celu zapisania się na studia należy:

  • wypłenić formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony)
  • odesłać skan formularza  na adres mailowy: lublin@twplublin.pl


ZAPRASZAMY!

Lista plików