Egzaminy zawodowe

Miło nam poinformować, że słuchacze Szkół Medycznych TWP zdali egzamin zawodowy z bardzo dobrym wynikiem. Na kierunku ratownik medyczny  do egzaminu zawodowego zgłoszono 12 osób z czego dwie osoby nie podeszły do egzaminu.  Średnia z części pisemnej egzaminu naszych słuchaczy wyniosła 85 % punktów możliwych do uzyskania na 50% możliwych, a z części praktycznej słuchacze otrzymali 95 % punktów możliwych do uzyskania na 75 % możliwych. Także słuchacze kierunku opiekun medyczny  otrzymali bardzo dobre wyniki. Do egzaminów zostało zgłoszonych 24 osoby z czego jedna osoba nie podeszła do egzaminu. Pozostałe osoby z części pisemnej uzyskały średnio 83% punktów na 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej 100% punktów na 75% punktów możliwych do uzyskania. Naszym słuchaczom gratulujemy i zapraszamy do nauki w naszych szkołach.