Etyka

  • Cel i zadania:

Celem studiów podyplomowych z zakresu Etyka jest przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu etyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz etyki na poziomie ponadgimnazjalnym. Program studiów obejmuje praktyczne strony nauczania etyki w szkołach, analizę współczesnych problemów etycznych wraz z ich teoretycznymi i historycznymi podstawami. Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstawowej problematyki etycznej. Zna metodykę nauczania tego przedmiotu w szkołach. Orientuje się we współczesnych dyskusjach etycznych dotyczących etyk religijnych i świeckich. Zna etykę zawodu nauczyciela i ucznia, potrafi rozwiązywać dylematy etyczne wychowanków.
 

  • Adresaci studiów:

Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a chcących nauczać przedmiotu Etyka na poziomie edukacji realizowanej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również do osób pragnących zdobyć przegotowanie pedagogiczne w najbliższym czasie. Studia kierowane są także do nauczycieli zamierzających nauczać drugiego przedmiotu – Etyki, a także do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu etyki.

 

  • Czas trwania studiów: trzy semestry