Ewaluacja w oświacie

Adresaci:

nauczyciele  wszystkich typów szkół  i placówek oraz Rad Pedagogicznych.

 

Cel:

uświadomienie wpływu ewaluacji wewnętrznej na przebieg procesu ewaluacji zewnętrznej, przekazanie niezbędnej wiedzy praktycznej w zakresie przeprowadzania ewaluacji projektów i działań szkoły/placówki oświatowej, podniesienie kwalifikacji z zakresu ewaluacji, zwiększenie świadomości na temat roli ewaluacji w procesie zarządzania, wiedzy na temat narzędzi ewaluacji wykorzystywanych w zarządzaniu jakością, umiejętności opracowywania dokumentacji potrzebnej do zamawiania ewaluacji u specjalistów zewnętrznych.

 

Czas trwania: 2 semestry (200 godzin)

 

Lista plików