Fundusze dla oświaty

TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ  ODDZIAŁ W LUBLINIE  ZAPRASZA NA SZKOLENIE: „FUNDUSZE DLA OŚWIATY”
 
ADRESACI: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na funkcjonowanie placówki publicznej oraz niepubliczne.
 
MODUŁY:
MODUŁ 1: Fundusze europejskie dla oświaty 2014-2020 (8 godzin szkoleniowych)
 Źródła finansowania projektów skierowane do szkół
 Terminarz naborów projektów w ramach RPO Województwa Lubelskiego na 2015 rok
 Cele przeznaczenia środków w ramach poszczególnych funduszy – działania inwestycyjne oraz edukacyjne
 Kryteria naboru do programów zgodnie z dostępną dokumentacją
 Warsztat praktyczny: przygotowanie wniosku aplikacyjnego
MODUŁ 2: Programy grantowe prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia oraz programy rządowe i ministerialne dla oświaty (8 godzin szkoleniowych)
 Zasady korzystania z poszczególnych źródeł finansowania
 Procedury aplikacyjne poszczególnych grantodawców 
 Jak prawidłowo wykorzystywać otrzymane 
 Szczegółowy terminarz naborów planowanych na początek roku szkolnego 2015/2016 
 Ćwiczenia praktyczne- wypełnianie wniosków o przyznanie dotacji
 
PROWADZĄCY: Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, która dotychczas zrealizowała kilkanaście projektów współfinansowanych Europejskich Funduszy. 
 
FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Mini – wykłady ze strony trenera prowadzącego są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac uczestników. Punktem wyjścia i priorytetem jest przepracowanie wiedzy teoretycznej, aby w sposób łatwy i bezproblemowy wiedza wykorzystywana była w realiach zawodowych. 
Case study – omówienie wybranych projektów, które otrzymały dofinansowanie.
Praca w  grupach- praktyczne ćwiczenia mające na celu opracowanie wniosku aplikacyjnego na sfinansowanie pomysłów zaproponowanych przez uczestników szkolenia 
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami pozyskania dotacji w nowej perspektywie 2014-2020, będą wiedzieli jaką dokumentację i kiedy należy przygotować.
 Forma warsztatowa gwarantuje Uczestnikom minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą samodzielnie przećwiczyć wypełnianie wniosków o fundusze oraz formułowanie projektów edukacyjnych.
 Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji (1 godz.) z naszym ekspertem (w umówionym terminie po szkoleniu).
 W ramach szkolenie każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów dydaktycznych.
 
KOSZTY SZKOLENIA:
• Udział w jednym module 250,00 zł/ osoba
• Udział w dwóch modułach 400,00 zł/ osoba.
• Przy zgłoszeniu dwóch i więcej uczestników z jednej placówki naliczony zostanie rabat w wysokości 10% za każdego następnego uczestnika.
• Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad jednodaniowy, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia. 
 
MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:
1. Szkolenie odbędzie się w Lublinie na ul. Pogodnej.
- istnieje możliwość dostosowania miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania uczestników (np. poza Lublinem) – WARUNEK: grupa min. 18 osób.
2. Szkolenie będzie organizowane cyklicznie od maja do września 2015. Szczegółowe terminy będą podane po zebraniu się grupy.
 
WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU:
1. Zgłoszenia oraz ewentualne pytanie prosimy kierować na adres e-mail: lublin@twplublin.pl
2. W zgłoszeniu proszę podać miesiąc, w którym chcieliby Państwo wziąć udział 
w szkoleniu.
3. O wpisaniu na listę decyduje dokonanie wpłaty (co ma szczególne znaczenie w przypadku ograniczonej liczby miejsc).
4. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia - automatyczne skreślenie uczestnika 
z listy.
5. Otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty.
6. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia osoba zainteresowana może wziąć udział 
w szkoleniu.

Lista plików