Granty Lubelskiego Kuratora Oświaty 2016

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na organizację szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w 2016 roku ogłoszonego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty wybrano nasze oferty na następujące zadania:

 • „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – rozpoznawanie problemu, profilaktyka cyberprzemocy i pomoc jej ofiarom”

  Terminy konferencji:

  04.10.2016 r. - Chełm

  05.10.2016 r. - Zamość

  11.10.2016 r. – Biała Podlaska

24.10.2016 r. - Lublin

Początek konferencji godz. 9.00, zakończenie przewidziane jest na godz. 15.00

 • „Przemoc rówieśnicza w szkole – mechanizmy jej powstawania i skuteczne sposoby przeciwdziałania”

  Terminy konferencji:

  29.09.2016 r. – Chełm

  30.09.2016 r. - Zamość

  07.10.2016 r. – Biała Podlaska

  18.11.2016 r. - Lublin

  Początek konferencji godz. 9.00, zakończenie przewidziane jest na godz. 15.00

 • „Mediacje metodą rozwiązywania problemów w relacjach dyrektor – nauczyciel - rodzic”

  Termin konferencji: 26-27.09.2016 r.

   Rozpoczęcie konferencji w poniedziałek od godz. 13.00

  Zakończenie konferencji we wtorek o godz. 14.45.  

 

Udział w konferencji, materiały i catering są bezpłatne.

Przyjmujemy zgłoszenia maksymalnie 5 osób z placówki.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać faksem, mailem (skan) lub pocztą.

 

 Tel./fax 81 756-90-58, tel. 723-973-622,

 

e-mail: m.sztuka@twp.pl

Karty zgłoszeniowe i informacje o konferencjach do pobrania:


Lista plików