Kierunek sukces – wiem więcej

Kierunek sukces - wiem więcej

Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku oraz Fundacją Q.

Celem projektu jest wzrost poziomu umiejętności i wiedzy z zakresu języka obcego, technologii ICT, matematyki oraz przedsiębiorczości w roku szkolnym 2011/2012 480 osób zamieszkujących obszary wiejskie woj. Mazowieckiego uczących się w szkołach dla dorosłych.

Czas trwania projektu: 1.08.2011 – 30.07.2012

Projekt skierowany jest do 480 słuchaczy kształcenia ustawicznego z terenów wiejskich tj. w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców  i obejmuje:

 • 80 bezrobotnych
 • 160 osób nieaktywnych zawodowo w tym osoby uczące się
 • 240  osób zatrudnionych.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie są:

 • nauka w szkołach dla dorosłych
 • miejsce zamieszkania:  uczestnikami mogą być osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego na obszarach wiejskich tj. (gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miastach do 25 tys. Mieszkańców)
 • wypełnienie dokumentów  kwalifikujących tj. formularza zgłoszeniowego, oświadczenie o przynależności do grupy docelowej,  xero dowodu osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, deklaracje ukończenia projektu oraz zaświadczenie ze szkoły że są jej słuchaczami.

W ramach projektu słuchaczom kształcenia ustawicznego (LO i ULO i Technikum dla dorosłych) proponujemy do wyboru następujące zajęcia:

 • język obcy: angielski, niemiecki, rosyjski - 80 godzin dla uczących się na wszystkich semestrach LO dla dorosłych (od 1 do 4 semestru)
 • projektowanie stron www oraz sieci komputerowe - 50 godzin dla słuchaczy uczących się na 1 i 2 semestrze LO dla dorosłych
 • podstawy przedsiębiorczości (zakładanie i prowadzenie małych przedsiębiorstw) - 70 godzin dla osób uczących się na 3 i 4 semestrze LO dla dorosłych
 • matematyka - 30 godzin dla słuchaczy uczących się na 3 i 4 semestrze LO dla dorosłych

Grupy będą liczyć śr. 15 osób a godziny zajęć zostaną dopasowane do możliwości uczestników projektu (np. 8.00 – 16.00 lub 16.00 – 20.00).

Zapewniamy: poczęstunek, materiały szkoleniowe: teczka, notatnik, długopis, podręczniki .

Biuro projektu,  informacje i zapisy:

 • TWP OR w Płocku, pl. Dąbrowskiego 1, tel 24 262 93 08
 • TWP OR w Lublinie, ul. 3 Maja 12/2, tel 81 756 90 59
 • Fundacja Q, ul. Wieniawska 6/26, tel. 81 440 32 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.