Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu: organizacji wypoczynku, organizacji zajęć, planowania pracy opiekuńczo - wychowawczej i obowiązków wychowawcy.

 

1. Uczestnicy kursu:

osoby, które mają ukończone 18 lat i posiadają co najmniej średnie wykształcenie.

 

2. Zakres tematyczny:

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 3. Planowanie pracy wychowawczo- opiekuńczej
 4. Obowiązki wychowawcy grupy
 5. Wychowanie fizyczne i sport
 6. Turystyka i krajoznawstwo
 7. Zajęcia kulturalno- oświatowe
 8. Zajęcia praktyczno- techniczne
 9. Prace społeczno- użyteczne
 10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 11. Profilaktyka uzależnień i zagrożenie działalnością sekt
 

3. Organizacja:

 • czas trwania: 36 godzin.
 • zajęcia w weekendy: sobota , niedziela od godz. 9.00

4. Wymagane dokumenty:

 

5. Zaświadczenie:

Wszystkie osoby, które pozytywnie ukończą kurs otrzymają zaświadczenie ukończenia powyższego kursu (Rozp. MEiN z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 31, poz.216).

 Informacje i zapisy:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TWP w Lublinie

Ul. Ireny Kosmowskiej 1A/72

tel. 81 756 90 58, 

mail: lublin@twplublin.pl

Lista plików