Kurs dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy

TWP OR w Lublinie zaprasza na organizowany w listopadzie na 32 godz. kurs  dla nauczycieli przygotowujacy do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w placówkach oświatowych.

Termin zajęć: 1-2.07.2017, 8-9.07.2017 od godz. 9.00

Miejsce zajęć: Szkoły Medyczne TWP w Lublinie,ul Pogodna 52

 
Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
(Dz. U. Nr 139 poz. 1132 z 2009 roku).
 
Bardzo atrakcyjna cena! 450 zł
 
Zapisy i szczegółowe informacje- tel. 81 756 90 58, e-mail: lublin@twplublin.pl do 30.06.2017 r.
W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, datę i miejsce urodzenia oraz  Pesel.
Ilość miejsc ograniczona.