Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu: planowania i organizowania pracy na stanowisku kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 

Adresaci:

nauczyciele, instruktorzy harcerstwa od stopnia podharcmistrza oraz inne osoby posiadające trzyletni staż pracy pedagogicznej, opiekuńczej, wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

 

Zakres szkolenia:

 1. Planowanie pracy wychowawczej.
 2. Organizacja pracy wypoczynku dzieci i młodzieży:
  • podział na grupy,
  • wybór samorządu,
  • rada kolonii – obozu,
  • rozkład dnia,
  • rada wychowawców.
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników:
  • obowiązujące przepisy.
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym.
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy.
 

Organizacja:

 • czas trwania: 10 godzin.
 • zajęcia w weekendy: sobota, niedziela od godz. 9.00 (5 godz. zajęć).
 

Wymagane dokumenty:

 

Zaświadczenie:

Wszystkie osoby, które pozytywnie ukończą kurs otrzymają zaświadczenie ukończenia powyższego kursu (Rozp. MEiN z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 31, poz.216).

Informacje i zapisy:

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TWP w Lublinie

 Ul.  Ireny Kosmowskiej 1A/72

 tel. 81 756 90 58, 

e- mail: lublin@twplublin.pl