Kurs kwalifikacyjny - surdopedagogika

Uczestnicy:

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy pracują, bądź będą pracować w szkolnictwie specjalnym z osobami z wadami słuchu.

 

Obszary:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Surdopedagogika
 3. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 4. Surdologopedia
 5. Rewalidacja indywidualna
 6. Psychologia głuchych
 7. Manualne sposoby usprawniania języka
 8. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu

Organizacja:

 • 280 godzin (dwa semestry),
 • system zaoczny, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekend  od godz. 9.00
 • planowana data rozpoczęcia - po zebraniu grupy (min. 13-15 osób)
 

Cena: 1 300 zł (możliwość rozłożenia na raty)

 • przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej placówki - 15% rabatu dla każdego!
 

Wymagane dokumenty:

kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej , formularz zgłoszeniowy

 

Świadectwo:

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji do pracy z osobami z wadą słuchu (Rozp. MEN z dnia 19.11.2009 r. Dz.U. z 2009 r., nr 200, poz. 1537).

 

Przyjmujemy podania na rok akademicki 2014/2015, ZAPRASZAMY!

 

Informacje i zapisy:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TWP w Lublinie

Ul. 3 Maja 12/2

tel. 81 756 90 59, kom. 723 973 627 w godz. 8.30 - 15.30

mail: doskonalenie.twp@gmail.com