Kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna

Uczestnicy:

nauczyciele , pedagodzy, psychologowie szkolni, oraz pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.

 

Obszary:

 1. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 3. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 4. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
 5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 6. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 7. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 8. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 9. Organizacja procesu terapeutycznego
 

Organizacja:

 • 270 godzin (dwa semestry),
 • system zaoczny, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekend od godz. 9.00)
 • planowana data rozpoczęcia - kurs się rozpoczął, planowany koniec połowa listopada 2014

Cena: 1 300 zł (możliwość rozłożenia na raty)

 • przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej placówki - 15% rabatu dla każdego!

Wymagane dokumenty:

kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych , formularz zgłoszeniowy z pieczątką szkoły i podpisem Dyrekcji

 

Świadectwo:

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji w zakresie terapii pedagogicznej , w tym do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, klas wyrównawczych i terapeutycznych (Rozp. MEN z dnia 19.11.2009 r. Dz.U. z 2009 r., nr 200, poz. 1537).Przyjmujemy podania na rok akademicki 2014/2015, ZAPRASZAMY!

 

Informacje i zapisy:

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TWP w Lublinie

Ul. 3 Maja 12/2

tel. 81 756 90 59, kom. 723 973 627 w godz. 8.30 - 15.30

mail: doskonalenie.twp@gmail.com


Lista plików