Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 określa zasady prowadzenia Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz warunki uzyskiwania tytułu "Ratownika".

Oferowany przez Regionalny Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli  i Kadry Kierowniczej Szkół Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:

 • Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20 października 2006 r.)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 r.
 • Akredytacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (decyzja WBZK.V.A.5212.D-K/5/2008 z dnia 02.09.2008)
 

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje tytuł "Ratownika" .


Oferta kierowana jest między innymi do:

 • nauczycieli i pedagogów szkolnych
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Zakładowych Straży Pożarnych
 • jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej
 • jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem
 • Policji
 • Wojska Polskiego
 • Straży Granicznej
 • innych grup oraz osób, które mają obowiązek odbyć tego typu szkolenie
 

Ramowy program kursu:

 • organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe
 • poszkodowany nieprzytomny
 • resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 • defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 • wstrząs
 • inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 • urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn
 • urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe
 • taktyka działań ratowniczych - zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • psychiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
 • zajęcia do dyspozycji prowadzących
 

Czas trwania kursu: 66 godzin (25 godzin - wykład, 41 godzin - ćwiczenia)

System zaoczny ( piątek od godz. 15.30; sobota od godz. 9.00; niedziela od godz. 9.00) lub stacjonarny. Zajęcia odbywają się cyklicznie.

 

Sposób zaliczenia:

 • egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego, z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu
 

Warunki uczestnictwa w kursie:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która złoży w biurze Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Lublinie, ul. Ireny Kosmowskiej 1A/72:

 • ankietę zgłoszeniową,
 • oświadczenie zainteresowanego, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zadań ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 

Cena: 1.250 zł (możliwość rozłożenia na raty)


UWAGA! Przy zgłoszeniu grupowym (minimum 20 osób), możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w miejscu pracy Zleceniodawcy. 

 

Informacje i zapisy:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TWP w Lublinie

Ul. Ireny Kosmowskiej 1A/72

tel. 81 756 90 58, 

mail: lublin@twplublin.pl