LO dla dorosłych

Prowadzimy  3 letnie LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych w:

  • KRASNYMSTAWIE: Zespół Szkół im. J. H. Zamoyskiego TWP, ul. Odrodzenia 45, tel. 825764505
  • HUCIE DĄBROWEJ: Gimnazjum, 21-425 Huta Dąbrowa,  tel. 25 755 04 16
  • ŁUKOWEJ: Gimnazjum,  23-412 Łukowa , tel. 84 687 45 02
  • SIEDLISZCZU: ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 70
  • JARCZEWIE: Jarczew 55, 21-426 Wola Mysłowska, tel. 25 754 25 17

 

Nauka w  Liceum Ogólnokształcącym nauka trwa 3 lata  tj.(6 semestrów).

Licea posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu szkoły otrzymują Państwo świadectwo ukończenia liceum i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS-u i KRUS-u. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

 

INOFRAMCJE I ZAPISY:

  • KRASNYSTAW: Zespół Szkół im. J. H. Zamoyskiego TWP, ul. Odrodzenia 45, tel. 825764505
  • HUTA DĄBROWA: Gimnazjum, 21-425 Huta Dąbrowa,  tel. 25 755 04 16
  • ŁUKOWA: Gimnazjum,  23-412 Łukowa , tel. 84 687 45 02
  • SIEDLISZCZE: ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 70
  • JARCZEW: Jarczew 55, 21-426 Wola Mysłowska, tel. 25 754 25 17