Mazowsze – Wykształcenie w cenie

Mazowsze - Wykształcenie w cenie

Projekt  Wykształcenie w cenie realizowany jest  na terenie woj. mazowieckiego przez:

 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej  Oddział Regionalny w Lublinie przy ul.3 Maja 12/2  tel. 81 756 90 59
 • Fundacje Q w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 6/26 tel. 81 440 32 98
 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach przy ul. Sokołowska 37, tel.  25 644 76 90

Okres realizacji projektu:  1 sierpnia 2010 do 30 lipca 2011

Celami projektu są:

 • wzrost poziomu umiejętności  i wiedzy z zakresu języków obcych, technologii  ICT oraz przedsiębiorczości w szkołach dla dorosłych w roku szkolnym 2010/2011
 • podwyższenie konkurencyjności na regionalnym rynku pracy w roku szkolnym 2010/2011 przez osoby uczące  się w szkołach dla dorosłych
 • wzrost motywacji do kształcenia w roku 2010/2011 przez osoby z obszarów wiejskich

W ramach projektu "Wykształcenie w cenie" słuchaczom szkół dla dorosłych oferujemy uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach dodatkowych z:

 • języków obcych (do wyboru język angielski, niemiecki lub rosyjski) w wymiarze 80 godz. dla słuchaczy uczących się na wszystkich  semestrach
 • projektowania stron www oraz sieci komputerowych w wymiarze 70 godz. dla słuchaczy uczących się na semestrach 1i 2
 • podstawy przedsiębiorczości w wymiarze 70 godz. dla słuchaczy uczących się na semestrach 3 i 4

Biura projektu mieszczą się w Lublinie:

 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie, ul. 3 Maja 12/2 tel. 81 756 90 59
 • Fundacja Q, ul. Wieniawska 6/26, tel. 81 440 32 99
 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach, ul. Sokołowska 37, tel. 25  644 76 90

Projekt współfinansowany z funduszy  Unii Europejskiech  w ramach Europejskiego Funduszu Społęcznego.