Metoda NDT- Bobath

Metoda NDT- Bobath ma charakter kompleksowy nie ma gotowego zestawu ćwiczeń, do każdego dziecka podchodzi się w sposób indywidualny. Zajęcia są przyjazne dla dziecka, prowadzone w dostosowanym tempie, podczas których nie zadaje się bólu. Wraz z postępami rehabilitacyjnymi ćwiczenia są zmieniane. Terapeuta nie wykonuje ruchu za dziecko, lecz swoimi rękami pokazuje mu kierunek, w jakim dana aktywność powinna być wykonana we wzorcu jak najbliższym do prawidłowego. Drogą do tego jest rozwijanie kontroli głowy, tułowia i miednicy oraz aktywne utrzymywanie środka ciężkości. Ważna jest jakość ruchu, uczymy wykonywać w prawidłowym wzorcu. Każde ćwiczenie ma przeciwdziałać wszystkim obecnym nieprawidłowościom, a nie stymulować wybrany narząd. Dobierając ćwiczenia terapeuta uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości dziecka. Terapeuta współpracuje z rodzicami dziecka pokazując zabiegi pielęgnacyjne, czyli jak powinno wyglądać jego noszenie, ubieranie, przewijanie, pozycje w jakich dziecko śpi czy się bawi. Metoda NDT- Bobath jest przeznaczona dla niemowląt i dzieci z problemami ruchowymi. Każde dziecko z zachowaniem budzącym niepokój lub podejrzeniem jakichkolwiek nieprawidłowości musi pozostawać pod kontrolą.