mgr Beata Rafalska - Plak - z-ca dyrektora poradni, psycholog

Psycholog mgr Beata Rafalska  - Plak - długoletni praktyk w pracy z dziećmi oraz rodzinami, specjalista w diagnozie I terapii dysleksji, terapii rodzin, pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym oraz z Zespołem Aspegera.

W ramach terapii pedagogicznej zajmuje się poradnictwem psychologicznym i diagnozą psychologiczną (wstępne rozpoznanie problemu, konsultacje psychologiczne, psychoedukacja); Diagnozą i terapią trudności szkolnych dzieci i młodzieży (dysleksja, dyskalkulia, ADHD); szczegółową i kompleksową diagnozą mocnych i słabych stron intelektualnych i pozaedukacyjnych dzieci i młodzieży, wsparciem psychologicznym i merytorycznym rodziców dzieci z trudnościami edukacyjnymi; Trudnościami wychowawczymi (praca z rodzicami, dzieckiem); komunikacją z dziećmi, ustalanie zasad i reguł, motywowanie do nauki, wzmacnianie więzi rodzinnych, naturalne zmiany rozwojowe a zachowania niepokojące, wymagające interwencji specjalisty.

W ramach pracy terapeutycznej - terapia indywidualna (dzieci, młodzież, dorośli), problemy osób współuzależnionych, trudności rozwojowe i adaptacyjne, radzenie sobie z lękiem.

W ramach szkoleń - Prowadzenie warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych; Szkolenia dla Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców (tematyka do ustalenia