dr Beata Głodzik - dyrektor poradni, pedagog

dr Beata Głodzik – pedagog, pedeutolog, propagatorka Metody Marii Montessori w Polsce, specjalizuje się w pracy z dziećmi małymi oraz we wczesnym nauczaniu dzieci matematyki, specjalista z zakresu integracji sensorycznej, trener szkoleniowych rad pedagogicznych. Wieloletni pracownik Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie.