mgr Maria Krajewska - pedagog

mgr Maria Krajewska – pedagog z bogatym, wieloletnim doświadczeniem w pracy   z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w diagnozie i terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Udziela porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom    w zakresie pomocy dziecku mającemu problemy z nauką. Udziela szczegółowych instruktaży do pracy z uczniem mającym trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania oraz skutecznym, efektywnym uczeniem się. Ukierunkowuje pracę uczniów klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum w zakresie przygotowania się do egzaminów zewnętrznych.

Prowadzi spotkania szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli oraz szkoleniowe rady pedagogiczne.