mgr Urszula Kurowiak - psycholog

mgr Urszula Kurowiak- psycholog pracujący z dziećmi i ich rodzicami oraz nauczycielami.

 Obszary Pracy:

- diagnoza psychologiczna dziecka

- wczesne wspomaganie rozwoju

- praca z dziećmi u których wystąpiły problemy lękowe

- praca z uczniem zdolnym

- trening twórczości dla dzieci i młodzieży

- warsztaty efektywnej nauki

- warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży

- „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”- jako forma poprawy relacji z dzieckiem oraz pracy nad trudnościami wychowawczymi

- szkolenia dla rodziców i nauczycieli