MOBILNA TERAPIA PEDAGOGICZNA

Z możliwością dojazdu do domu klienta (Lublin i okolice)

Oferta:

Dla przedszkoli:

 • Jestem mały łobuziaczek, na bieganie wciąż mam smaczek! Zajęcia relaksacyjne dla dzieci nadruchliwych, nadpobudliwych i nadmiernie agresywnych

 • Jestem spokojniutki, nie wadzę nikomu i najchętniej wolę przesiadywać w domu! Zajęcia aktywizujące dla dzieci wycofanych, nieśmiałych

 • Szybko rosnę, wolno biegam, ale jestem fest – kolega! Zajęcia dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju

 • Nie znoszę grać w piłkę, zabawki wciąż gubię, jednak do przedszkola bardzo chodzić lubię! Terapia ręki dla dzieci z problemami w zabawach manualnych, zręcznościowych, o obniżonej koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz obniżonej sprawności grafomotorycznej

 • Jestem zuch, jestem chwat! Ze szkołą będę za pan brat! Zajęcia dla dzieci 5 – 6 – letnich przygotowujących się do nauki szkolnej – ułatwianie przekroczenia progu szkolnego

 • Będę czytał, pisał, liczył, poznawanie świata ćwiczył! Trening rozwojowy dla dzieci od 2 do 4 roku życia – przygotowanie do nauki czytania i pisania, rozwijanie zdolności poznawczych, spostrzegawczości, logicznego myślenia i koncentracji uwagi

Dla szkół:

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:
  • Terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

  • Terapia dzieci z trudnościami w nauce matematyki

  • Terapia pedagogiczna dla uczniów ryzyka dysleksji w klasach I – III szkoły podstawowej

  • Terapia pedagogiczna dla dzieci dyslektycznych w klasach IV – VI szkoły podstawowej

  • Zajęcia relaksacyjne dla dzieci nadpobudliwych i agresywnych

  • Zajęcia aktywizujące dla dzieci wycofanych i nieśmiałych (opcjonalnie także zajęcia w towarzystwie psa)

  • Pomoc w nauce historii w klasach IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej (także przygotowanie do matury)

  • Pomoc w nauce języka angielskiego w klasach I – III szkoły podstawowej

  • Praca domowa z dzieckiem przewlekle chorym

  Pozostałe usługi:

  • Bezpłatne konsultacje pedagogiczne dla rodziców

  • Pomoc w poszukiwaniu bibliografii do prac licencjackich i magisterskich w zakresie historii i pedagogiki

  • Korekta polonistyczna prac licencjackich i magisterskich

  • Prywatna biblioteka historyczna i pedagogiczno – oświatowa

Cennik w zakładce Poradnia - Mobilna terapia pedagogiczna

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }

Kontakt:

Mgr Ewa Frankiewicz

tel. 604 64 55 50

e – mail: frankie07@wp.pl, admin@kefra.pl

www.kefra.pl