Nabór do Szkół Medycznych

TWP OR w Lublinie zaprasza  osoby pragnące zdobyć zawód terapeuty zajęciowego, masażysty, opiekana medycznego,  asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki dziecięcej do nauki w Policealnych Szkołach Medycznych TWP już od marca 2016 r.

1. Zajęcia I semestru terapeuty zajęciowego zaczynamy 29 lutego 2016 roku godz. 15.30
2. Zajęcia I semestru masażysty rozpoczynają się 1 marca 2016 roku godz. 16.00 
3. Zajęcia I semestr opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej zaczynają się 5 /6 marca 2016 roku godz. 8.00

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: lublin@twplublin.pl, psmlublin@o2.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Pogodnej 52.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, w weekend 9.00-14.00
tel. 81 744-88-10

Lista plików