Nauczyciele

REGIONALNY  OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ to niepubliczna placówka kształcenia nauczycieli działająca na podstawie art. 77a ustawy o systemie oświaty (DZ.U. z dnia 21 czerwca 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 200, poz. 1537).

Doskonalimy nauczycieli oraz oświatową kadrę kierowniczą. Do dziś przeszkoliliśmy na kursach kwalifikacyjnych i warsztatach doskonalących ponad 12 tysięcy pedagogów.

Prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju, ale przede wszystkim na terenie województwa lubelskiego.

Szkolenia organizuje i koordynuje biuro TWP w Lublinie przy ul. Ireny Kosmowskiej 1A/72

REGIONALNY  OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ TWP zaprasza do skorzystania z form doskonalenia takich jak: