Neurodydaktyka

  • Cel i zadania

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi osiągnięciami neurodydaktyki oraz ich praktycznym znaczeniem w procesach nauczania i wychowania na różnych etapach rozwojowych. Ponadto w grupie zagadnień poruszanych w trakcie studiów znajdują się biologiczne podstawy zachowań społecznych człowieka, wpływ gatunkowej przeszłości człowieka na jego edukacyjną i wychowawczą teraźniejszość, neurobiologiczne podłoże kontaktów interpersonalnych, zjawisk kryzysowych zarówno szkolnych, jak i domowych, biologia ryzyka i stresu. Zajęcia w ramach studiów dotyczą także nowych metod prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym zasad grywalizacji, wykorzystania gier, wpływu nowoczesnych technologii na procesy przyswajania i przetwarzania informacji oraz na biologiczne podłoże rozwoju ośrodkowego układu nerwowego człowieka. Celem studiów jest także wyjaśnienie wybranych zjawisk znanych z praktyki szkolnej, wychowawczej i domowej, które mają częściowe podłoże neurobiologiczne i próba wyjaśnienia granic wychowawczej odpowiedzialności oraz możliwości wpływu na te zjawiska.

 

  • Adresaci studiów

Studia polecane są nauczycielom wszystkich typów szkół, pedagogom, wychowawcom, szkoleniowcom, tutorom, trenerom rozwoju osobistego oraz wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem osobistym i zawodowym.

 

  • Zarys programu studiów

1. Pojęcie neurodydaktyki

2. Neuroanatomia funkcjonalna

3. Asymetria funkcjonalna

4. Mechanizmy pamięci i koncentracji

5. Podstawy uczenia się

6. Rola nauczyciela, trenara rozwoju osobistego i mentora

7. Wdrażanie zasad neurodydaktyki w praktyce

8. Sztuka motywowania 

9. Praca kreatywna i innowacyjna

10. Multimedia w skutecznej i przyjaznej dydaktyce

 

  • Czas trwania studiów: dwa semestry