Nowa oferta studiów podyplomowych

Gdańska  Wyższa Szkoła Humanistyczna we współpracy z TWP  OR w Lublinie zaprasza osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, a także wyższe zawodowe-licencjacki na studia podyplomowe.

Studia dla edukacji m.in.

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - nowość
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • NEURODYDAKTYKA - nowość
 • LOGOPEDIA OGÓLNA Z LOGOPEDIĄ SZKOLNĄ - nowość
 • ETYKA
 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY- nowość
 • SURDOPEDAGOGIKA I TYFLOPEDAGOGIKA – nowy poszerzony zakres kształcenia
 • MATEMATYKA W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ- nowość

Studia dla biznesu m.in.

 • KADRY I PŁACE
 • ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI SŁUŻBY ZDROWIA - nowość

 

Studia dla administracji samorządowej, rządowej i państwowej m.in.

 

 • ADMINISTRACJA CYFROWA
 • ZARZADZANIE FINANSAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

Cena: od 900 zł do 1 300 zł  za semestr w zależności od liczby słuchaczy i wybranego kierunku

Termin składania dokumentów: do 12 marca  2017 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora GWSH w Gdańsku (wzór dokumentu),
 • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku kserokopii, oryginał do wglądu celem poświadczenia),
 • jedna fotografia − format legitymacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu celem poświadczenia). 

Bliższe informacje i zapisy: ul. 3 Maja 12/2, 20-078 Lublin

telefon: 81 756 90 59, kom. 723 973 616

Zapytania  i zgłoszenia: e-mail: lublin@twplublin.pl

www.twp.lublin.pl