O nas

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie jest stowarzyszeniem  działającym w województwie Lubelskim od 1950 roku. Nasze działania ukierunkowane są na upowszechnianie wiedzy i kultury, a także kształcenie praktycznych umiejętności.

TWP OR w Lublinie prowadzi:

 • Policealne Szkoły Medyczne i Opieki Społecznej TWP w Lublinie
 • Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizujący
  Kursy dla nauczycieli
  Studia podyplomowe
  Szkolenia Rad Pedagogicznych
 • Kursy zawodowe
 • Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Spolecznego
 • Zespół Szkół im. Jana Hetmana Zamoyskiego TWP w Krasnymstawie (młodzieżowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące)
 • Licea Ogólnokształcące  dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego
 • Rzemieślnicze Szkoły Zawodowe w Lublinie i Krasnymstawie

 

TWP poszerza horyzonty