Opiekun w domu pomocy społecznej

Tytuł zawodowy:

Opiekun w domu pomocy społecznej

Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry

Tryb nauki: zaoczny

Ponieważ społeczeństwo europejskie się starzeje, wzrasta coraz gwałtowniej zapotrzebowanie na zawodowych opiekunów. My profesjonalnie przygotujemy Cię do wykonywania tego zawodu. Poznasz niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii, gerontologii i pedagogiki, dzięki czemu będziesz umiał udzielić podopiecznemu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Nauczymy Cię, jak pielęgnować osoby chore i niesamodzielne, jak dbać o ich zdrowie i higienę osobistą, jak aktywizować je do zwiększania samodzielności życiowej oraz jak doradzać im w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania czasu wolnego — pokażemy Ci, jak mobilizować podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań. Przejdziesz kurs udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Poznasz zasady aktywnego uczestniczenia w procesie rehabilitacji podopiecznego. Przekażemy Ci także naszą wiedzę na temat psychoterapii i arteterapii.

Perspektywy zatrudnienia:

Pracę znajdziesz w domach opieki społecznej, domach spokojnej starości, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach, fundacjach. Możesz także indywidualnie prowadzić warsztaty terapii zajęciowej. Praca czeka nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej.