Opiekunka dziecięca

Tytuł zawodowy: Opiekunka dziecięca

 

Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry


Tryb nauki: wieczorowy

Absolwent kierunku Opiekunka dziecięca jest przygotowany do planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej; pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego; prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka; promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

 

Perspektywy zatrudnienia:

Pracę znajdziesz zarówno w licznych punktach opieki nad dziećmi (przedszkola, kluby malucha, przechowalnie), jak i zwiększą się Twoje kompetencje  i szanse na zatrudnienie jako opiekunka do dzieci w prywatnych rodzinach.