Opiekunka środowiskowa

Tytuł zawodowy:

Opiekunka środowiskowa

Cykl kształcenia: 1 rok — 2 semestry

Tryb nauki: zaoczny

To zawód bardzo poszukiwany na europejskim rynku pracy. Dowiesz się, jak pracować z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi, niesamodzielnymi, które nie mają wsparcia ze strony rodziny. Pokażemy Ci, jak pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie), jak dbać o zdrowie i higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem). Nauczymy Cię udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego. Poznasz podstawy psychologii oraz metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi. Nauczymy Cię też języka migowego. Pokażemy Ci, jak sprawić, by życie osób najbardziej doświadczonych przez los stało się dzięki Tobie lepsze i szczęśliwsze.

Perspektywy zatrudnienia:

Pracę znajdziesz w domach pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach. Otworem stoją placówki zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Możesz też otworzyć własną działalność.