Projekty UE

 • Kompetencje nauczycieli korzyścią dla ucznia

   

  Projekt „Kompetencje nauczycieli korzyścią dla ucznia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 

   
  Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie. Projekt trwa od  1 września  2013 r do 31 lipca 2014r.
  więcej »
 • Szkoła czyni Mistrza

  Projekt „Szkoła czyni Mistrza – program rozwojowy ZS nr 1 oraz ZS nr 3 w Łukowie" współfinansowany w środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego...

  więcej »
 • Aktywna młodzież

  Projekt „Aktywna młodzież podstawą rozwoju regionu" realizowany jest w ramach Priorytety IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działalnie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich...

  więcej »
 • Kierunek sukces – wiem więcej

  Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku oraz Fundacją Q...

  więcej »
 • Profesjonalna kadra

  Zapraszamy do udziału projekcie "Profesjonalna kadra" . Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie...

  więcej »
 • Mazowsze – Wykształcenie w cenie

  Projekt  Wykształcenie w cenie realizowany jest  na terenie woj. mazowieckiego przez: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej  Oddział Regionalny w Lublinie przy ul.3 Maja 12/2  tel. 81 756 90 59, Fundacje Q w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 6/26 tel. 81 440 32 98 oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach przy ul. Sokołowska 37, tel.  25 644 76 90...

  więcej »
 • Edukacja dla bezpieczeństwa

  Projekt „Edukacja dla bezpieczeństwa” realizowany jest we współpracy z Puławską Szkołą Wyższą, Symfonią Consulting Sp. z o.o  i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

  więcej »
 • Zdobądź zawód przyszłości

  Projekt „Zdobądź Zawód Przyszłości” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „Postis” w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie w okresie 01.11.2010 – 28. 02.2014...

  więcej »
 • Aktywna młodzież – aktywna gmina

  Projekt „Aktywna młodzież - aktywna gmina” realizowany jest w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013...

  więcej »
 • Certyfikowany doradca

  Zapraszamy do udziału w projekcie "Certyfikowany doradca ds. funduszy unijnych - szkolenia dla osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub podwyższenie posiadanych kwalifikacji i umiejętności"...

  więcej »
 • Wykształcenie w cenie

  Projekt  Wykształcenie w cenie realizowany jest przez: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Lublinie przy ul. I. Kosmowskiej 1A/72 tel/fax 081 756 90 58 oraz Fundacje Q w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 6/26 tel 081 440 32 98...

  więcej »