Przemoc rówieśnicza w szkole – mechanizmy jej powstawania i skuteczne sposoby przeciwdziałania

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w bezpłatnym grancie Lubelskiego Kuratora Oświaty pt. „Przemoc rówieśnicza w szkole – mechanizmy jej powstawania i skuteczne sposoby przeciwdziałania” skierowanym do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Tematy konferencji:

  1. Prawne i organizacyjne aspekty działań wychowawczych, profilaktycznych w szkole. Podstawowe pojęcia.
  2. Bullying i cyberbullying – współczesne formy przemocy rówieśniczej.
  3. Destrukcyjne skutki przemocy.
  4. Szkolny system przeciwdziałania przemocy.
  5. Jak sobie radzić z zachowaniem agresywnym uczniów. Działania interwencyjne.

Konferencja będzie realizowana w Chełmie w dniu 25.11.2016 r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w auli Wyzszej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Chełmie przy ul.Wojsławickiej 8A.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej skanu mailem na adres: m.sztuka@twp.pl w terminie do 21.11.2016 r. Jeśli nie ma możliwości skanu proszę wypełnić kartę zgłoszenia w programie Word i przesłać dokument elektronicznie na w/w adres mailowy, a oryginał z podpisem przekazać na konferencji. Osoby, które wyślą skanem kartę zgłoszenia również są proszone o przyniesienie oryginału na konferencję.

Przyjmujemy do 5 osób z placówki.

Informacje i zapisy:

Monika Sztuka

Specjalista ds. szkoleń i adm.-biurowych w TWP OR w Lublinie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TWP w Lublinie

mail: m.sztuka@twp.pl, tel. 723-973-622, 81 756-90-58

 

Lista plików