Rekrutacja

REKRUTACJA DO SZKÓŁ POLICEALNYCH Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Oddział Regionalny w Lublinie

 

Policealne Szkoły Medyczne (zgoda Ministra Zdrowia)
 

  1. TECHNIK – MASAŻYSTA (2 lata)
  2. TECHNIK FARMACEUTYCZNY (2 lata)
  3. OPIEKUNKA DZIECIĘCA (2 lata)
  4. OPIEKUN MEDYCZNY (1 rok)
  5. TERAPEUTA YAJECIOWZ (2 lata)

 

INFORMACJE DODATKOWE

Nauka w naszych szkołach umożliwia uzupełnienie kwalifikacji medycznych osobom pracującymw placówkach służby zdrowia, absolwentom – podjęcie pracy w placówkach opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego, ośrodkach rehabilitacji sanatoriach, domach i ośrodkach pomocy społecznej oraz „Spokojnej Starości’, gabinetach odnowy biologicznej, aptekach szpitalnych i  ogólnodostępnych oraz hurtowniach farmaceutycznych.

Po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminów, absolwenci uzyskują dyplom oraz suplement dyplomu w języku angielskim potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uzyskane na danym kierunku . Absolwenci naszej szkoły posiadają gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Podczas nauki organizowane są dodatkowe zajęcia z języków obcych oraz praktyki zawodowe w kraju i zagranicą.

Uzyskanie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenia ułatwiają podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie w krajach UE.

 

Podjęcie nauki na wszystkich kierunkach wiąże się z uiszczeniem wpisowego.

 

Zajęcia odbywa się w siedzibie Szkół Policealnych TWP w Lublinie, ul. Pogodna 52.

Zajęcia na kierunkach trwających 1 rok odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedzielę – co 2 tygodnie. Zajęcia na pozostałych kierunkach odbywają się w systemie stacjonarnym (w godzinach popołudniowych).

 

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i KRUS oraz wydajemy legitymacje dla osób uczących się, które nie ukończyły 25 roku życia, a są uprawnione do korzystania z ulg - przewidzianych odpowiednimi przepisami.

 

Warunki przyjęcia do szkół: ukończone 18 lat, świadectwo ukończenia szkoły średniej.       

Zapisy i informacje -  Sekretariat szkół,

godziny otwarcia: 10.00 – 17.00       
ul. Pogodna 52
20-337 Lublin

Tel. (81) 744 88 10

e-mail: psmlublin@o2.pl

Lista plików