Rekrutacja

REKRUTACJA DO POLICEALNEJ SZKOŁY OPIEKI SPOŁECZNEJ  Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie

Policealna Szkoła Opieki Społecznej

  1. OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (2 lata)
  2. OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (2 lata)
  3. ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (1 rok)
  4. OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (1 rok)

INFORMACJE DODATKOWE

Nauka w naszych szkołach umożliwia uzupełnienie kwalifikacji medycznych osobom pracującym w placówkach służby zdrowia, absolwentom – podjęcie pracy w placówkach opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego, ośrodkach rehabilitacji sanatoriach, domach i ośrodkach pomocy społecznej oraz „Spokojnej Starości’, gabinetach odnowy biologicznej, aptekach szpitalnych i  ogólnodostępnych oraz hurtowniach farmaceutycznych.

Po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminów, absolwenci uzyskują dyplom oraz suplement dyplomu w języku angielskim potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uzyskane na danym kierunku . Absolwenci naszej szkoły posiadają gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Podczas nauki organizowane są dodatkowe zajęcia z języków obcych oraz praktyki zawodowe w kraju i zagranicą.

Uzyskanie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenia ułatwiają podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie w krajach UE.

Podjęcie nauki na wszystkich kierunkach wiąże się z uiszczeniem wpisowego.

Zajęcia odbywa się w siedzibie Szkół Policealnych TWP w Lublinie, ul. Pogodna 52.

Zajęcia na kierunkach trwających 1 rok odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedzielę – co 2 tygodnie. Zajęcia na pozostałych kierunkach odbywają się w systemie stacjonarnym (w godzinach popołudniowych).

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i KRUS oraz wydajemy legitymacje dla osób uczących się, które nie ukończyły 25 roku życia, a są uprawnione do korzystania z ulg - przewidzianych odpowiednimi przepisami.

Warunki przyjęcia do szkół:

  • ukończone 18 lat,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Zapisy i informacje -  Sekretariat szkół,

godziny otwarcia: 10.00 – 17.00
ul. Pogodna 52
20-337 Lublin
Tel. (81) 744 88 10
e-mail: psmlublin@o2.pl

Lista plików