Rekrutacja

REKRUTACJA DO  LICEÓW DLA DOROSŁYCH Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w LublinieLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 letnie na w:

  • KRASNYMSTAWIE: Zespół Szkół im. J. H. Zamoyskiego TWP, ul. Odrodzenia 45, tel. 825764505
  • HUCIE DĄBROWEJ: Gimnazjum, 21-425 Huta Dąbrowa,  tel. 25 755 04 16
  • ŁUKOWEJ: Gimnazjum,  23-412 Łukowa , tel. 84 687 45 02
  • SIEDLISZCZU: ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 70
  • JARCZEWIE: Jarczew 55, 21-426 Wola Mysłowska, tel. 25 754 25 17


 

INFORMACJE DODATKOWE

Licea posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu szkoły otrzymują Państwo świadectwo ukończenia liceum i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

 

Zajęcia odbywają się w systemie:
- zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i KRUS oraz wydajemy legitymacje dla osób uczących się, które nie ukończyły 25 roku życia, a są uprawnione do korzystania z ulg - przewidzianych odpowiednimi przepisami.


Warunki przyjęcia do szkół: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  8 –letniej lub gimnazjum