Rekrutacja do Szkół Medycznych i Opieki Społecznej

REKRUTACJA 2017/2018- semestr zimowy
 
Policealne Szkoły Medyczne (zgoda Ministra Zdrowia)
 
1.   TECHNIK – MASAŻYSTA (2 lata)
2.   TECHNIK FARMACEUTYCZNY (2 lata)
3.   OPIEKUNKA DZIECIĘCA (2 lata)
4.   OPIEKUN MEDYCZNY (1 rok)
5.   TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (2 lata)
6.   REJESTRATORKA MEDYCZNA (1 rok) - NOWOŚĆ
 
Policealna Szkoła Opieki Społecznej
 
6.    OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (2 lata)
7.    OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (2 lata)
8.   ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (1 rok)
9.  OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (1 rok)
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Nauka w naszych szkołach umożliwia uzupełnienie kwalifikacji medycznych osobom pracującym
w placówkach służby zdrowia, absolwentom – podjęcie pracy w placówkach opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego, ośrodkach rehabilitacji sanatoriach, domach i ośrodkach pomocy społecznej oraz „Spokojnej Starości’, gabinetach odnowy biologicznej, aptekach szpitalnych i  ogólnodostępnych oraz hurtowniach farmaceutycznych.
Po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminów, absolwenci uzyskują dyplomoraz suplement dyplomu
w języku angielskim potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uzyskane na danym kierunku .
Absolwenci naszej szkoły posiadają gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Podczas nauki organizowane są dodatkowe zajęcia z języków obcych oraz praktyki zawodowe w kraju i zagranicą.  Uzyskanie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczeniaułatwiają podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie w krajach UE.
 
Podjęcie nauki na wszystkich kierunkach wiąże się z uiszczeniem wpisowego, natomiast nauka jest BEZPŁATNA (nie dotyczy kierunków:  technik farmaceutyczny).
 
Zajęcia odbywa się w siedzibie Szkół Policealnych TWP w Lublinie, ul. Pogodna 52.
Zajęcia na kierunkach trwających 1 rok odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedzielę – co 2 tygodnie. Zajęcia na pozostałych kierunkach odbywają się w systemie stacjonarnym (w godzinach popołudniowych).
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i KRUS oraz wydajemy legitymacje dla osób uczących się, które nie ukończyły 25 roku życia, a są uprawnione do korzystania z ulg - przewidzianych odpowiednimi przepisami.
 
Warunki przyjęcia do szkół: ukończone 18 lat, świadectwo ukończenia szkoły średniej.        
 
 
Zapisy i informacje - Sekretariat szkół,
godziny otwarcia: 10.00 – 15.00  
ul. Pogodna 52
20-337 Lublin
Tel. (81) 744 88 10
e-mail: psmlublin@o2.pl
 
W ząłaczeniu podanie o przyjęcie do szkół:
 
   

Lista plików