Rozpoczęcie roku w PSM

Rozpoczęcie roku szkolnego w Medycznych Szkołach TWP :
I semestry 10.02.2014 r. ( nie dotyczy kierunków zaocznych)
II-IV semestry – 3.02.2014 r.