Rozpoczęcie zajęć w Szkołach Medycznych TWP

TWP OR w Lublinie informuje, że zajęcia na kieunkach technik masażysta i technik farmaceutyczny - 16 luty 2015 r. Natomiast na kierunkach: Opiekun medyczny i Asystent osoby niepełnosprawnej - 28 luty 2015 r.