Socjoterapia

Adresaci:

pedagodzy, psychologowie, opiekunowie, wychowawcy, pracownicy socjalni i pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych.


Cel:

przygotowanie do podejmowania grupowych działań socjoterapeutycznych i pomocy indywidualnej, zmierzających do niwelowania zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie relacji międzyludzkich w grupie społecznej.


Kwalifikacje:

do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

 

Czas trwania: 3 semestry (350 godz.)

 

W celu zapisania się na studia należy:

  • wypłenić formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony)
  • odesłać skan formularza  na adres mailowy: lublin@twplublin.pl


ZAPRASZAMY!

Lista plików