Studia podyplomowe

Nasze studia podyplomowe dają absolwentom duże możliwości na rynku pracy (znalezienie lepszej, aktywność w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy), jak i wyposazają ich w wysokie kompetencje nabywane w trakcie nauki.

Większość zajęć ma charakter praktyczny, dzięki czemu nasi absolwenci nabywają umijetnościm, które pozwalają im  podjąć  pracę zaraz po ukończeniu studiów.

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, a także wyższe zawodowe-licencjackie. Uczelnia posiada w swojej ofercie zarówno studia podyplomowe kwalifikacyjne, jak i dokształcające. Studia prowadzone są w systemie zaocznym.

Zapoznaj się z pełną ofertą studiów podyplomowych. Nie zwlekaj!

Cena: od 900 zł do 1 300 zł  za semestr w zależności od liczby słuchaczy i wybranego kierunku

Termin składania dokumentów: do końca września 2018 r.

 Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora GWSH w Gdańsku (wzór dokumentu),
 • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku kserokopii, oryginał do wglądu celem poświadczenia),
 • jedna fotografia − format legitymacyjny. 

 Zapisy na studia: ul. I. Kosmowskiej 1A/72 lub ul. Pogodna 52, tel.  81 756 90 58, e-mail:lublin@twplublin.pl

 • Kadry i płace

  • Cel i zadania:

  Celem studiów podyplomowych z zakresu Kadry i płace jest zapoznanie słuchaczy z polityką kadrową, prawem pracy, kreowaniem strategii personalnej przedsiębiorstw, a także zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zatrudniania cudzoziemców. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego ukierunkowanego na ewidencję i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy, rozliczenia prowadzone na drodze firma-ZUS, obsługę programu finansowo-księgowego w aspekcie ewidencji wynagrodzeń, a także program Płatnik. Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych.
   

  więcej »
 • Zarządzanie finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)

  • Cel i zadania:

  Celem studiów podyplomowych jest wprowadzenie w ogólne oraz szczegółowe zagadnienia związane prawnymi i finansowo-księgowymi aspektami działań Jednostek Samorządu terytorialnego. Treści kształcenia studiów umożliwią podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych w pracy urzędników, w tym kadry kierowniczej, zatrudnionych w strukturach finansowo-księgowych JST oraz radnych i działaczy społecznych.

  więcej »
 • Zarządzanie placówkami służby zdrowia

  • Cel i zadania:

  Celem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie placówką służby zdrowia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania tego typu instytucjami (szpitalami, przychodniami, gabinetami lekarskimi itd.). Słuchacze poznają złożone zagadnienia z zakresu ekonomii, prawa i etyki, kontraktowania świadczeń, promocji zdrowia oraz zarządzania personelem. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze w każdego typu placówkach służby zdrowia. Zarządzanie jednostkami służby zdrowia to kierunek wyprzedzający oczekiwania rynku, dający managerom wszechstronną wiedzę potrzebną polskim placówkom medycznym.

  więcej »
Strony: 1 2

Lista plików