Studia podyplomowe

Nasze studia podyplomowe dają absolwentom duże możliwości na rynku pracy (znalezienie lepszej, aktywność w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy), jak i wyposazają ich w wysokie kompetencje nabywane w trakcie nauki.

Większość zajęć ma charakter praktyczny, dzięki czemu nasi absolwenci nabywają umijetnościm, które pozwalają im  podjąć  pracę zaraz po ukończeniu studiów.

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, a także wyższe zawodowe-licencjackie. Uczelnia posiada w swojej ofercie zarówno studia podyplomowe kwalifikacyjne, jak i dokształcające. Studia prowadzone są w systemie zaocznym.

Zapoznaj się z pełną ofertą studiów podyplomowych. Nie zwlekaj!

Cena: 1300,00  za semestr

 Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora
 • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku kserokopii, oryginał do wglądu celem poświadczenia),
 • jedna fotografia − format legitymacyjny. 

 Zapisy na studia:  ul. Pogodna 52, tel.  81 756 90 58, e-mail:lublin@twplublin.pl

 • REKRUTACJA ZIMOWO-WIOSENNA NA STUDIA

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im Janusza Korczaka w Warszawie

  REKRUTACJA ZIMOWO-WIOSENNA  w LUBLINIE

  STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE – 2 SEMESTRALNE

  -  Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

  - Diagnoza, Terapia, Wsparcie Edukacyjne  osoby z zaburzeniami ze spektrum AUTYZMU

  - Oligofrenopedagogika

  -Diagnoza i Terapia Pedagogiczna

  - Przygotowanie pedagogiczne

   - Zarządzanie w oświacie

  więcej »
 • Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, zespół Downa, FAS)

  • Cel i zadania

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować słuchacza do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia zajęć (terapii) integracji sensorycznej.

  więcej »
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Adresaci:

  pedagodzy, psychologowie, opiekunowie, wychowawcy, a także nauczyciele pracujący w szkołach oraz innych placówkach oświatowych i zdrowotnych.

  więcej »
Strony: 1 2 3 4 5 6 7

Lista plików