Szkoła dla Rodziców

Wszystkich rodziców pragnących poprawić swoje emocjonalne kontakty z dziećmi zachęcamy do warsztatów umiejętności wychowawczych.

 W czasie warsztatów rodzice mogą:

- głębiej przyjrzeć się codziennym problemom wychowawczym,

- dostrzec źródła niektórych zachowań dzieci (u siebie i u dziecka),

- dowiedzieć się o nowych sposobach reagowania w trudnych sytuacjach,

- przyjrzeć się swoim sposobom nagradzania i karania i wprowadzić ewentualne zmiany,

- nauczyć się dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku,

- nauczyć się budowania silnej więzi pomiędzy sobą a dzieckiem,

- wymienić doświadczenia z innymi rodzicami.

Tytuł części I: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Obietnica zawarta w tytule jest możliwa do zrealizowania.

Do kogo kierowana?: nauczycieli, rodziców i wychowawców

Metoda pracy: warsztatowa

Grupa: do 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Spotkania: cykl cotygodniowych 10 spotkań , trwających 3 godziny (zegarowe)

Terminy spotkań:

I cykl – przewidziany dla rodziców dzieci z WWR od 15 stycznia- 19 marca

II cykl – dla wszystkich zainteresowanych rodziców od drugiej połowy kwietnia do pierwszej połowy czerwca.

Zapisy do: 9 stycznia (I cykl ); 10 kwietnia (II cykl)

Koszt całości kursu: 200 zł (drugi rodzic/opiekun 50% taniej)

UWAGA!

Rodzice dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju w poradni – uczestnictwo bezpłatne.

Kontakt i zapisy:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TWP w Lublinie

Tel.: (81) 740 34 13

Lista plików